Wednesday, October 5, 2011

Pengenalan Matematik

Secara umumnya, matematik boleh dibahagikan kepada kajian kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan (i.e.aritmetik,algebra,geometri,dan analisis). Terdapat juga subbahagian yang dikhususkan untuk penerokaan hubungan dari dasar matematik kepada bidang-bidang yang lain; contohnya logik matematik, teori set (asas), matematik empirikal untuk pelbagai sains (matematik gunaan), dan yang terbaru untuk kajian teliti tentang ketidakpastian.


Rancangan Pengajaran Harian


Rancangan Pengajaran Harian -

No comments:

Post a Comment